Evaluering Sommerskiskolen 2019

Dine egne opplevelser er den beste rettesnora vi kan forholde oss til for å bli bedre.

Påmelding og Forhåndsinformasjon:

Overnattingen:

Treningen:

Instruktørene:

Opplegg på kveldstid:

Utstyr ved ankomst og premier under skola:

Maten på hotellet:

Hvordan var din helhetlige opplevelse på Trysil Sommerskiskole:

Egne Kommentarer: